Coinbay is honored to announce our partnership with BSCStaion.

English version

Coinbay and BSCStaion will promote cross marketing activities with the aim of building brands and expanding the influence of the two sides. In addition, gamefi and other projects when co-operating with Coinbay will be connected to BSCStaion to further support in listing and incubating.

About BSCStation

BSCStation – The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including: IDO/INO Launchpad, Yield farming, NFT Auction, Marketplace and BSCSwap

BSCStation operates on top of the all main blockchain networks and is designed to offer maximum value to consumers and institutions. 

BSCStation platform uses the Sharing Economy Model for the purpose of profit sharing, helping users to access DeFi platforms in the easiest, safest and most cost-effective way. BSCStation is the most convenient bridge to connect users and application products on all main blockchain networks.

About Coinbay

Coinbay is a digital media platform about blockchain technology and cryptocurrencies, with a news outlets, and social media. Moreover, Coinbay also owns a guild which is filled with friendly active members who are willing to help each other. Coinbay’s team strives to provide the most accurate and up-to-date news from decentralized and centralized financial market.

Vietnamese version

Coinbay và BSCStation sẽ đẩy mạnh các hoạt động marketing với mục đích xây dựng thương hiệu và mở rộng tầm ảnh hưởng của hai bên. Ngoài ra, gamefi và các dự án khác khi làm việc với Coinbay sẽ được kết nối với BSCStation để hỗ trợ thêm trong việc listing và incubate.

Về BSCStation

BSCStation là một nền tảng với giao thức phi tập trung với mục tiêu hỗ trợ gọi vốn cho những dự án blockchain tiềm năng.

Là một vườn ươm khởi nghiệp phi tập trung với đầy đủ chức năng có thể hỗ trợ tất cả các mạng blockchain đang thịnh hành. Với mục tiêu tạo ra giá trị tối đa cho người tiêu dùng và các tổ chức, BSCStation cung cấp các dịch vụ đặc quyền bao gồm: IDO/INO Launchpad, Yield Farming, đấu giá NFT, NFT Marketplace và BSCSwap.

Với việc sử dụng mô hình Kinh tế chia sẻ, BSCStation mong muốn được chia sẻ lợi nhuận và giúp người dùng cơ hội tiếp cận nền tảng Phi tập trung một cách dễ dàng nhất, an toàn nhất và tiết kiệm chi phí một cách tối đa. 

BSCStation luôn nhắm tới là một cầu nối thuận tiện nhất giúp kết nối người dùng và các sản phẩm, ứng dụng trên tất cả các mạng blockchain.

Về Coinbay

Coinbay là nền tảng truyền thông kỹ thuật số về công nghệ blockchain và tiền mã hoá khi sở một trang tin tức điện tử và các phương tiện truyền thông xã hội lớn. Hơn nữa, Coinbay còn sở hữu một cộng đồng guild, với các thành viên tích cực, thân thiện sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Đội ngũ của Coinbay luôn cố gắng cung cấp tin tức chính xác và cập nhật mới nhất từ thị trường tài chính truyền thống và phi tập trung.

Tham gia cộng đồng Coinbay:

Website l Facebook l Twitter l Tiktok | Telegram Channel | Telegram Chat

Tham gia cộng đồng BSCStation: 

Website | Telegram | Substack | Twitter | Discussion | Youtube

Leave a Reply