Coinbay is happy to announce our partnership with GoGa.

English version

Coinbay has officially collaborated with GoGa to accompany and support all aspects of media, combining bilateral advisors on communication and development strategy. With upcoming strategic plans, Coinbay aims to create more opportunities and benefits for both sides. Moreover, with solid materials and an active community, we will work with GoGa to sort out the best marketing process and highly support them in approaching as many potential users as possible.

About GoGa

GOGA is the first AI-based E-learning dApp aiming to onboard 1.5B Web2 users to Web3 World. Creating a leading Web3 language learning ecosystem aims to bring learners long-term values and create a learn-and-earn place where you can grow your knowledge and crypto portfolio.

About Coinbay

Coinbay is a digital media platform about blockchain technology and cryptocurrencies, with a news outlet and social media. Moreover, Coinbay owns a guild with friendly, active members willing to help each other. Coinbay’s team strives to provide the most accurate and up-to-date news from the decentralized and centralized financial market.

Vietnamese version

Coinbay chính thức hợp tác cùng GoGa để cùng đồng hành hỗ trợ trên các phương diện truyền thông, kết hợp cố vấn song phương về truyền thông, phát triển chiến lược. Với những kế hoạch chiến lược sắp tới, Coinbay mong muốn tạo ra cơ hội để đôi bên cùng phát triển. Hơn thế nữa, cùng với các nguồn lực vững chắc và cộng đồng tích cực, chúng tôi sẽ làm việc với GoGa để đưa ra quy trình marketing chiến lược tốt nhất và tích cực hỗ trợ GoGa trong việc tiếp cận càng nhiều người dùng tiềm năng càng tốt.

Về GoGa

GOGA là dApp E-learning dựa trên AI đầu tiên nhằm mục đích đưa 1,5 tỷ người dùng Web2 vào Thế giới Web3. Bằng cách tạo ra một hệ sinh thái học ngôn ngữ Web3 hàng đầu, dự án mong muốn mang lại cho người học những giá trị lâu dài và tạo ra một nơi vừa học vừa kiếm tiền, nơi bạn có thể nâng cao kiến thức và danh mục tiền điện tử của mình.

Về Coinbay

Coinbay là nền tảng truyền thông kỹ thuật số về công nghệ blockchain, tiền mã hoá khi sở hữu một trang tin tức về thị trường và các phương tiện truyền thông xã hội. Hơn nữa, chúng tôi còn sở hữu một cộng đồng guild với các thành viên tích cực, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Đội ngũ của Coinbay luôn cố gắng cung cấp tin tức chính xác và cập nhật nhanh nhất từ thị trường tài chính truyền thống và phi tập trung.

Tham gia cộng đồng Coinbay:

Website l Facebook l Twitter l Tiktok | Telegram Channel | Telegram Chat

Tham gia cộng đồng GoGa:

Website | Twitter | Medium | Telegram Official Community | Discord | Facebook

Leave a Reply