Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhấn mạnh rằng cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần (PoS) có thể dẫn đến “sự tập trung quá mức về quyền ra quyết định”. 

Giải pháp PoS gây ra nhiều lo ngại

PoS là loại giao thức đồng thuận sử dụng một số tiêu chí dựa trên mức độ đầu tư của người khai thác hoặc node trong mạng lưới để quyết định xem chúng có được phép xử lý giao dịch hay không. Thay vì dành tài nguyên phần cứng để bảo mật mạng, chẳng hạn như trong trường hợp PoW, các “trình xác thực” PoS staking tiền mã hóa gốc của mạng để xác thực các giao dịch trên blockchain.

Cách khai thác PoW, như trong trường hợp của BTC, đòi hỏi năng lượng đáng kể, điểm này chống lại “mục tiêu toàn cầu là chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp”. Vì thế, PoS đang dần trở thành giải pháp thay thế cho cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc (PoW) nhờ vào khả năng tiết kiệm năng lượng. 

Tuy nhiên, báo cáo của IMF đề cập đến cách PoS “có thể tạo ra sự tập trung quá mức của quyền ra quyết định đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa và các nhà cung cấp dịch vụ ví. Điều này có thể làm tăng rủi ro về tính toàn vẹn của thị trường”. 

Về quy định công nghệ nói chung, IMF cho biết các nhà quản lý nên thực hiện “cách tiếp cận trung lập về công nghệ” nhưng cũng nên xem xét tác động của nhiều dạng công nghệ khác nhau. Báo cáo lo lắng rằng “một số cơ chế đồng thuận là nền tảng cho các chuỗi khối có thể tạo ra mâu thuẫn với chính sách rộng hơn”.

IMF, FSB và tiền mã hóa

Báo cáo của IMF đưa ra một loạt các khuyến nghị khác, bao gồm cả việc kêu gọi Ban ổn định tài chính (FSB) thúc đẩy hoạt động nghiên cứu. Tổ chức này có đủ điều kiện để “đi đầu trong việc điều phối và thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu để hỗ trợ quy định quốc gia về tài sản tiền mã hóa”. 

Báo cáo tiếp tục nhấn mạnh “rủi ro ổn định tài chính của tài sản tiền mã hóa có thể chưa được xem xét trên quy mô toàn cầu nhưng ở một số quốc gia, chúng đang gia tăng một cách mạnh mẽ”. 

Các bước chính được đề cập bao gồm đảm bảo các tổ chức quan trọng thực hiện chức năng được cấp phép và ủy quyền, các cơ quan chức năng xem xét rủi ro xung quanh “sự biến động, nhận thức về thị trường, kiến ​​thức và hiểu biết về sản phẩm cũng như cách sử dụng tài sản tiền mã hóa”.

Trong suốt báo cáo, IMF nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế khi cho rằng các khía cạnh xuyên ngành và xuyên biên giới của tài sản tiền mã hóa làm cho sự điều phối – hợp tác trong nước và quốc tế trở thành chìa khóa cốt lõi. So với tài chính truyền thống, yếu tố này chiếm vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, IMF khẳng định “không nên coi quy định là kìm hãm sự đổi mới mà là phương pháp hiệu quả trong xây dựng lòng tin trong thị trường”.

FSB được thành lập vào năm 2009 ngay sau cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2008. Hoạt động tại Basil – Thụy Sĩ, tổ chức này theo dõi và đưa ra các khuyến nghị về hệ thống tài chính toàn cầu. FSB được xem là “trụ cột thứ tư” của quản trị kinh tế toàn cầu cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới.

Leave a Reply