CoinBay is ecstatic to announce our collaboration with Xportify.

English version

After discussing and sorting out the best plan to work with, we officially form a strong relationship with a mission is to promote and build a wealthy gaming community for Xportify. We will work more with the project to bring out the best quality events and highly support them in approaching as much potential users as available.

About Xportify

Xportify is the first web3 AR fitness platform that integrates AR interactive motion games and exercise. Xportify’ s vision is to create a Fitness 3.0 Platform where you can Exercise and Earn anywhere. Users will be automatically assigned a FREE Avatar when they enter the game. Using AI algorithms and AR technology to improve users’ sports experience and the accuracy of fitness needs. Also, brings Blockchain Technology into public life.

Website | Twitter | Discord | Medium | Litepaper

About Coinbay

Coinbay is the leading independent digital media about blockchain technology and cryptocurrency, with a news outlets, guild, and social media. Coinbay’s team strives to provide the most accurate and up-to-date news from decentralized and centralized financial market.

Furthermore, Coinbay does have itself a guild, which is filled with friendly active members who are willing to help each other, and social channels that are dedicated to keeping people updated on a daily basis in the fastest way.

Website l Facebook l Twitter l Tiktok | Telegram Channel | Telegram Chat

Vietnamese version

Sau khi thảo luận và đưa ra phương án hợp tác tốt nhất, chúng tôi chính thức hình thành mối quan hệ bền chặt với sứ mệnh là thúc đẩy và xây dựng một cộng đồng game chất lượng cho dự án Xportify. Chúng tôi sẽ làm việc nhiều hơn cùng với dự án để mang đến những sự kiện chất lượng nhất và hỗ trợ họ trong việc tiếp cận càng nhiều người dùng tiềm năng càng tốt.

Về Xportify

Xportify là nền tảng thể dục AR trên web3 đầu tiên tích hợp các trò chơi chuyển động tương tác AR và tập thể dục. Tầm nhìn của dự án là tạo ra một Nền tảng Thể dục 3.0, nơi bạn có thể Tập thể dục và Kiếm tiền ở bất cứ đâu. Người dùng sẽ được tự động gán một Hình đại diện miễn phí khi họ vào trò chơi. Sử dụng thuật toán AI và công nghệ AR để cải thiện trải nghiệm thể thao của người dùng và độ chính xác của nhu cầu thể dục. Đồng thời, đưa Công nghệ Blockchain vào cuộc sống hàng ngày.

Website | Twitter | Discord | Medium | Litepaper

Về Coinbay

Coinbay là nền tảng truyền thông kỹ thuật số hàng đầu về công nghệ blockchain và tiền mã hoá khi sở một trang tin tức điện tử, cộng đồng guild và các phương tiện truyền thông xã hội lớn. Đội ngũ của Coinbay luôn cố gắng cung cấp tin tức chính xác và cập nhật mới nhất từ thị trường tài chính truyền thống và phi tập trung.

Hơn nữa, Coinbay còn sở hữu một cộng đồng guild, với các thành viên tích cực, thân thiện sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau cùng với đó là sở hữu các kênh truyền thông dành riêng cho việc cập nhật thông tin hàng ngày một cách nhanh nhất.

Website l Facebook l Twitter l Tiktok | Telegram Channel | Telegram Chat

Leave a Reply