Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) dự kiến thử nghiệm tiền kỹ thuật số bán lẻ từ cuối năm 2022 đến giữa 2023.

Theo Reuters, BoT sẽ bắt đầu thí điểm mô hình tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) bán lẻ vào cuối năm. Kế hoạch nhằm đánh giá rủi ro và lợi ích cho việc phát triển chính sách và thiết kế tiền kỹ thuật số trong tương lai.

Chương trình thí điểm được chia thành hai giai đoạn, gồm nền tảng và đổi mới.

Giai đoạn nền tảng sẽ đánh giá hiệu quả và độ an toàn của hệ thống gồm cả thiết kế công nghệ. Ở phần này, CBDC được sử dụng để thực hiện các hoạt động tương tự tiền mặt để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trong các khu vực hạn chế, với khoảng 10.000 người dùng. Có 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán do ngân hàng Trung ương lựa chọn.

Giai đoạn đổi mới tập trung vào khả năng lập trình, nhằm tạo điều kiện cho việc phát triển các phương thức sử dụng sáng tạo cho CBDC và mang đến các dịch vụ tài chính mới cho khách hàng.

Theo BoT, tiền kỹ thuật số bán lẻ tương đương với tiền giấy, có thể được sử dụng cho các giao dịch tài chính trực tuyến, ngoại tuyến và không ảnh hưởng đến hệ thống tài chính của đất nước. Đồng thời cảnh báo công chúng nên thận trọng với các hành vi gian lận và lừa đảo nhằm cung cấp các dịch vụ hoặc đầu tư liên quan đến đồng tiền này.

Leave a Reply