Tiền mã hoá

1. Mantle Core của BitDAO đề xuất 200 triệu USD cho quỹ Web3

Mantle là mạng layer 2 của Ethereum được phát triển bởi hệ sinh thái BitDAO. Theo đề xuất, một nguồn vốn trị giá 200 triệu USD sẽ được triển khai trong hệ sinh thái Mantle trong ba năm tới. Kho bạc của BitDAO sẽ cung cấp 100 triệu USDC, trong khi 100 triệu USD khác sẽ được cung cấp bởi vốn đối ứng bên ngoài từ các đối tác liên doanh chiến lược.

2. Texas phản đối thỏa thuận với Voyager và Binance.US

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Texas và Bộ Ngân hàng đang phản đối một thỏa thuận được đề xuất giữa Binance.US và công ty Voyager Digital. Theo tài liệu, các điều khoản dịch vụ và kế hoạch tái cơ cấu của Binance.US có một số tiết lộ không đầy đủ, bao gồm việc không thông báo đầy đủ cho các chủ nợ không có bảo đảm rằng theo kế hoạch, họ chỉ có thể nhận được 24%-26% thu hồi thay vì 51% như họ sẽ nhận được theo Chương 7.

3. Sự cố kỹ thuật Solana được giải quyết sau hơn 24 giờ

Ngày 25/2, nỗ lực khởi động lại mạng ban đầu không thành công do trình xác thực buộc phải tạm dừng quá trình khởi động lại. Sự cố cuối cùng đã được khắc phục sau hơn 24 giờ mặc dù vẫn chưa có thông tin đầy đủ. Trong thời gian này, người dùng Solana không thể xử lý giao dịch hoặc di chuyển tài sản của họ trên nền tảng.

4. Voyager đang bán tài sản thông qua Coinbase

Voyager Digital, nền tảng tài chính tập trung (CeFi) đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 7/2022, được cho là đang bán tài sản thông qua sàn Coinbase. Dữ liệu on-chain cho thấy Voyager đã nhận được ít nhất 100 triệu USD bằng USDC trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 24/2.

5. FTX Nhật Bản cho phép rút toàn bộ tiền

Trong khi các khách hàng của FTX trên toàn thế giới kiên nhẫn chờ đợi kết luận về vụ kiện FTX và SBF, thì người dùng của FTX Nhật Bản bắt đầu rút toàn bộ số tiền của họ. Tuy nhiên, trước sự hài lòng của một số nhà đầu tư, FTX Nhật Bản tiếp tục rút tiền vào ngày 21/2 — liên quan đến việc chuyển tiền từ sàn giao dịch không còn tồn tại sang tài khoản Liquid Japan.

6. Các giấy tờ của FSB, IMF và BIS được dùng để thiết lập khuôn khổ crypto toàn cầu

Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) sẽ cung cấp các tài liệu và khuyến nghị thiết lập các tiêu chuẩn cho khung pháp lý tiền điện tử toàn cầu, nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới — được gọi chung là G20.

7. Colombia thử nghiệm hệ thống pháp luật trong metaverse

Theo Reuters, tòa án Hành chính Magdalena của Colombia tổ chức một phiên tòa xét xử metaverse liên quan đến những người tham gia tranh chấp giao thông. Thẩm phán tòa án nói rằng phiên tòa này được diễn ra thật hơn so với một cuộc gọi video.

Leave a Reply